SERVICE - KVALITET - SAMARBEID

Se våre tjenester

Vi utfører profesjonelt renhold i Oslo

RenholdsCompagniet satser på service, kvalitet og samarbeid når vi utfører våre renholdstjenester – vi hjelper deg med daglig renhold, byggrenhold, gulvbehandling, tepperens og mye mer.

Renholdstjenester i Oslo

Prestigerenhold

Kvaliteten er den aller best oppnåelige, målt ut fra visuelle og målbare verdier, og gir dermed en positiv opplevelse av miljø og inneklima.

Trivselsrenhold

Alminnelig god standard. Her forventes det ikke vesentlige inneklimaproblemer fra faktorer som rengjøringen har innflytelse på.

Økonomirenhold

Velges ut i fra et ønske om tilstrekkelig periodisk rengjøring. Det settes normale/akseptable krav til nøyaktighet og avviksbegrensning på leveransen.

Rengjøringstjenester tilpasset dine behov

Vi holder til i Oslo sentrum og tilbyr renholdstjenester til en kvalitetsbevisst kundegruppe som ønsker å finne frem til gode løsninger ved langsiktig samarbeid.

Vi legger vekt på å tilby våre kunder et fleksibelt planleggingssystem for hva som utføres av renhold, slik at det er mulig å foreta endringer i forhold til økonomi og behov, uten å måtte forhandle avtaler på nytt.

Vi er medlem av Virke, den ledende hovedorganisasjonen for tjenestenæringene som representerer over 21 000 virksomheter.
Vi er medlem av StartBank som er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge.