Rengjøringskvalitet – NS-INSTA 800

Norsk Standard (NS) – INSTA 800, også kalt INSTA, er et målesystem for vurdering av rengjøringskvalitet, og ble første gang utgitt i oktober 2000. Hensikten med denne standarden er å beskrive et kvalitetsmålesystem som kan brukes til vurdering av rengjøringskvalitet.

Denne standarden beskriver to hovedprinsipper; visuell kontroll og objektive målinger. For ett konkret rengjøringsarbeid kan det være aktuelt å benytte det ene eller det andre prinsippet eller en kombinasjon av disse.

Systemet kan brukes på flere forskjellige måter

  • Til kontroll av oppnådd rengjøringskvalitet
  • Til vurdering av belastning og/eller tilsmussingsgrad
  • Beskrivelse av resultatkrav i forbindelse med anbud, tilbud, bestilling og/eller utføring av en rengjøringstjeneste
  • Til konstatering av oppnådd kvalitetsnivå i forhold til rengjøringsaktiviteten

Denne standarden beskriver kun systemets bruk til fastsettelse av en ønsket kvalitet og til kontroll av oppnådd rengjøringskvalitet. Systemet kan brukes i alle typer bygninger og lokaliteter, for eksempel alle typer lokaler i kontorbygninger, sykehus, skoler, barnehager, kjøpesentre, butikklokaler, produksjonslokaler, hoteller, serveringssteder, båter, busser, tog, fly m.m.

Inneklima påvirkes i særlig grad av støv. For å oppnå et akseptabelt inneklima, selv om man ikke har høy rengjøringskvalitet for øvrig, kan det være aktuelt å sette spesielle krav til støv. Systemet omfatter ikke måling og vurdering av rengjøringsrelaterte serviceoppgaver. Omfanget av og kriterier for måling og vurdering av rengjøringsrelaterte serviceoppgaver fastsettes i avtalen.

Denne offentlige godkjente standarden er felles for de nordiske landene og er utarbeidet på grunnlag av den Europeiske standarden NS – EN 13549 «Rengjøring – Grunnleggende krav og anbefalinger for målekvalitet». Det ble i 2004 utgitt en veiledning til INSTA, utarbeidet av representanter fra Byggforsk, husøkonomutdanningen ved Høgskolen i Akershus, NEAS, Norges Byggstandardiseringsråd, Norsk kommuneforbund og Teknologisk Institutt. Både standarden og veilederen er utgitt i ny utgave.

Praktiske betydninger ved bruk av INSTA

Ved å bruke INSTA setter man opp en bestemt kvalitetsprofil for hver romgruppe. Det vil si at man kan velge at det f. eks. skal være renere etter rengjøring på et bad enn det trenger å være i en trapp. Det er antall smussforekomster etter utført renhold som bestemmer om avtalt kvalitet er oppnådd eller ikke. Hva som menes med smussforekomster er nøye beskrevet i standarden, og det er derfor ikke så stort rom for ulik vurdering. Det er også beskrevet hvordan man skal telle smussforekomster, og hvordan man skal notere tallene i et skjema.

I henhold til NS-INSTA 800 skal alle objektgrupper (inventar, vegg, gulv og himling) holde en jevn avtalt kvalitet. Renholdet er i standarden ikke begrenset til en høyde på 1,8 meter, slik som ofte ellers er vanlig. Tykke støvlag på lavthengende lamper fra himling skal derfor ikke forekomme, og dette bedrer innemiljøet.

Det er fristende å tro at det å bruke INSTA betyr at det blir «bedre» renhold. Det er dessverre ingen automatikk her. INSTA er rett og slett er verktøy for å måle hvilket nivå renholdet ligger på.

Aktuelle lenker

  • www.pronorm.no: Nyeste utgave av NS-INSTA 800 standard og veileder
  • www.renholdsportalen.no: Informativ nettside tilknyttet NHO service
  • www.fagforbundet.no: Quick guide INSTA 800 (hefte) kan bestilles
  • www.kommunalteknikk.no/publikasjoner: Temahefte: Beste Praksis Renhold-Nasjonale Kvalitetsmål