Prestigerenhold i Oslo

Kvaliteten er den best oppnålige, målt ut fra visuelle og målbare verdier, og gir dermed en positiv opplevelse av miljø og inneklima.

Høye krav om nøyaktighet

Når du velger prestigerenhold fra RenholdsCompgniet vet du at du får noe av det beste av renhold i Oslo. Det settes høye krav til nøyaktighet og avviksbegrensning på leveransen. Vi er en offentlig godkjent renholdsbedrift.

Høy kvalitet

Denne leveringsformen velges av de som setter spesielle krav til renholdets kvalitet og utførelse, og er villig til å betale for de ekstrakostnader dette medfører.

Kvalitetssikring

Arbeidet styres ut i fra et meget nøyaktig renholdsprogram, kvalitetssikringssystem, og oppfølging av arbeidsleder. Renholdspersonale får tilpasset opplæring på oppdragstedet og alle rutiner blir nøye gjennomgått regelmessig.

Renholdsmetoder

Valget av renholdsmetoder og utstyr er meget sentralt – det benyttes kun produkter som er internasjonalt anerkjent og godkjent.

Alltid strøkent

Prestigerenhold velges for eksempel i lokaler hvor valget av overflater stiller særlige krav til vedlikeholdet, og hvor inntrykket av at «alt er strøkent til enhver tid», er et prioritert ønske.