Trivselsrenhold i Oslo

Alminnelig god standard. Her forventes det ikke vesentlige inneklimaproblemer fra faktorer som rengjøringen har innflytelse på.

Gjennomsnittlig

Resultatet er gjennomsnittlig, både fra visuelle og målbare verdier, og oppleves derfor som akseptabelt. Det settes normale krav til nøyaktighet og avviksbegrensning på leveransen.

Mest populær

Velges av de fleste innkjøpere av renholdstjenester, ut i fra en samlet vurdering i forhold til lokalenes standard, antall ansatte, og krav til renholdskvalitet.

Solid årsplan

Det utarbeides ofte en årsplan for temporære tjenester i tillegg. Dette sikrer at overflater som glass, linoleumsgulv, parkettgulv, teppegulv, toaletter og lignende, blir ivaretatt i forhold til den varierte belastningen det blir utsatt for i løpet av året.