Økonomirenhold i Oslo

Velges ut i fra et ønske om tilstrekkelig periodisk rengjøring. En rengjøringskvalitet som ikke primært tar hensyn til støvets innflytelse på innemiljøkvalitet og visuell opplevelse, men som dekker grunnleggende krav og behov. Det settes normale/akseptable krav til nøyaktighet og avviksbegrensning på leveransen.

Rimelig renhold

Vår erfaring med denne type leveranser er at dette ofte velges når kravet til et rimelig renhold i lokalene er viktigst. Vi anbefaler at det likevel settes fokus på typiske berøringspunkter og toaletter, kjøkken o.l. Slike områder i lokalene er spesielt utsatt for bakterieutvikling, og bør prioriteres foran fjerning av støv o.l.

Nytenkende renhold

Her kan man også gjøre besparelser ved å tenke nytt, eksempelvis i forhold til søppelfjerning. Noen velger å ikke sette ut søppelbøtter ved arbeidsplassene. I stedet deles små fryseposer ut til oppbevaring av epleskrotter o.l. mens returpapiret samles i en eske eller arkivskuff på skrivebordet. Posen tas med til minikjøkken når neste kopp kaffe skal hentes og returpapiret kan bringes av brukeren til en hensiktsmessig plassert rullecontainer, for eksempel ved en felles printer eller kopimaskin.

Effektivitet

Vi ønsker å sette fokus på hva vår renholder bruker tiden sin på. Mye av tiden kan ofte bli brukt til «ikke-operativ tid» for adkomst og forflyttning av renholdsoperatøren og dennes utstyr. Ved å samarbeide med alle brukerne i lokalene kan det etableres løsninger som gir oss tid til å utføre det viktigste: Renhold av personnære flater, typiske berøringspunkter, toaletter, o.l.

Har du gode renholdsideer setter vi stor pris på å bli kontaktet!